O nas - Jakość

menu

Jakość warunkiem rozwoju

Jednym z podstawowych elementów działalności w Moto Budrex jest realizacja polityki jakości – Polityka jakości

Ukoronowaniem naszych działań, m.in. w zakresie jakości są liczne nagrody i wyróżnienia – Nagrody

Najbardziej jednak cenimy sobie opinie naszych klientów – Opinie

Wymiernym efektem stosowania wysokich standardów jakościowych są zrealizowane projekty unijne:

  1. Projekt nr WND-RPKP-05.02.02-04-136/09 „Rozbudowa przedsiębiorstwa Moto Budrex spółka z o.o. z Bydgoszczy celem poszerzenia i udoskonalenia oferty usługowej”
  2. Projekt nr WND-POIG.08.02.00-04-018/09 „Zakup i wdrożenie narzędzia informatycznego B2B dla klientów firmy Moto Budrex spółka z o.o. wraz z otoczeniem systemowym”
  3. Projekt nr WND-POKL.08.01.01-04-346/10 „Podniesienie kwalifikacji pracowników Moto Budrex spółka z o.o. gwarantem rozwoju przedsiębiorstwa”
  4. Projekt nr 080/RP.III/5.5/2010 „Udział firmy Moto Budrex spółka z o.o. w 26 Międzynarodowych Targach REIFEN 2010 w dniach 01-04.06.2010r”