Europejska jakość

Projekty unijne

MOTO BUDREX w latach 2009 – 2012 zrealizowała 4 projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

  1. Projekt nr WND-RPKP-05.02.02-04-136/09 „Rozbudowa przedsiębiorstwa Moto Budrex spółka z o.o. z Bydgoszczy celem poszerzenia i udoskonalenia oferty usługowej”
  2. Projekt nr WND-POIG.08.02.00-04-018/09 „Zakup i wdrożenie narzędzia informatycznego B2B dla klientów firmy Moto Budrex spółka z o.o. wraz z otoczeniem systemowym”
  3. Projekt nr WND-POKL.08.01.01-04-346/10 „Podniesienie kwalifikacji pracowników Moto Budrex spółka z o.o. gwarantem rozwoju przedsiębiorstwa”
  4. Projekt nr 080/RP.III/5.5/2010 „Udział firmy Moto Budrex spółka z o.o. w 26 Międzynarodowych Targach REIFEN 2010 w dniach 01-04.06.2010r”

loga

 
 
 

banner bottom 1

 

Moto Budrex Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 291

85-438 Bydgoszcz

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
pod nr 0000 102424
NIP: 554-02-35-790
Kapitał zakładowy: 112.500,00 zł, wpłacony w całości.

Nr rejestrowy BDO 000031119

Newsletter

 emailfg


Projekt i wykonanie: Flavour Kantata