Projekt 4.3 "Wdrożenie kompleksowej platformy B2C przez Moto Budrex Sp. z o.o. z Bydgoszczy"

19.10.2015

Przedsiębiorstwo Moto Budrex Sp. z o. o. zrealizowało projekt pt. "Wdrożenie kompleksowej platformy B2C przez Moto Budrex Sp. z o.o. z Bydgoszczy". W ramach projektu została zakupiona usługa informatyczna, licencja na system bazodanowy, licencja na system serwerowy oraz serwer. Realizacja projektu umożliwiła wdrożenie kompleksowej platformy B2C, dzięki czemu uzyskaliście Państwo łatwy dostęp do szerokiej oferty naszej firmy za pośrednictwem Internetu.

 

Całkowita wartość projektu: 1 254 138,25 PLN
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 420 758,92 PLN
Budżet państwa: 74 251,58 PLN
Wkład własny: 759 127,75 PLN

Projekt 4.3

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 
 
 

banner bottom 1

 

Moto Budrex Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 291

85-438 Bydgoszcz

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
pod nr 0000 102424
NIP: 554-02-35-790
Kapitał zakładowy: 112.500,00 zł, wpłacony w całości.

Nr rejestrowy BDO 000031119

Newsletter

 emailfg


Projekt i wykonanie: Flavour Kantata