Contact Us

Moto Budrex Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 291
85-438 Bydgoszcz
POLAND

PL 554-02-35-790

Tel. + 48 52-323-08-28
Fax + 48 52-323-08-35

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 

banner bottom 1

 

Moto Budrex Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 291

85-438 Bydgoszcz

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
pod nr 0000 102424
NIP: 554-02-35-790
Kapitał zakładowy: 112.500,00 zł, wpłacony w całości.

Nr rejestrowy BDO 000031119

Newsletter

 emailfg


Design by: Flavour Kantata